Termini i raspored

Termini seminara do 2011. godine su slijedeći (odabirom željenog datuma prikazat će se detaljni raspored predavanja) :

· I. seminar: 10. i 11. studenoga 2006.

        predavanje Skendrović (559kb)

        materijali ARHITEKTURA (7,5Mb)

        materijali ELEKTROTEHNIKA (7,5Mb)

        materijali GRAĐEVINARSTVO (3,5Mb)

        materijali STROJARSTVO (17,6Mb)

· II. seminar: 9. i 10. veljače 2007.

· III seminar: 9. i 10. studenoga 2007.

        materijali ARHITEKTURA (15,5Mb)

        materijali ELEKTROTEHNIKA (7,3Mb)

        materijali – elektrotehnika

        materijali GRAĐEVINARSTVO (9,6Mb)

        materijali STROJARSTVO (22,3Mb)

· IV. seminar: 8. i 9. veljače 2008.

        materijali ARHITEKTURA (12,6Mb)

        materijali ELEKTROTEHNIKA (4,5Mb)

        materijali – elektrotehnika

        materijali GRAĐEVINARSTVO (9,9Mb)

        materijali STROJARSTVO (7,5Mb)

        neobjavljeni materijali – Zakonski okviri korištenja alternativnih izvora energije

· V. seminar: 14. i 15. studenog 2008 – program.

        materijali ARHITEKTURA (2,62Mb)

        materijali ELEKTROTEHNIKA (2,38Mb)

        materijali STROJARSTVO (2,12Mb)

        materijali TC_SEMINAR (3,89Mb)

· VI. seminar: 13. i 14. veljače 2009. – program
· VII. seminar 13. i 14. studenog 2009. – program

· VIII. seminar: 12. i 13. veljače 2010. – program

        Materijali za VIII. seminar

· IX. seminar: 12. i 13. studenog 2010.

        program ARHITEKTURA

        program ELEKTROTEHNIKA

        program GRAĐEVINARSTVO

· X. seminar: 11. i 12. veljače 2011.

        program ARHITEKTURA

        program ELEKTROTEHNIKA

        program GRAĐEVINARSTVO

        program STROJARSTVO

        Materijali za X. seminar

· XI. seminar: 11. i 12. studenog 2011.

program ARHITEKTURA

program ELEKTROTEHNIKA

program GRAĐEVINARSTVO

program STROJARSTVO

Materijali za XI. seminar

 

· XII. seminar: 10. i 11. veljače 2012.

program ARHITEKTURA

program ELEKTROTEHNIKA

program GRAĐEVINARSTVO

program STROJARSTVO

Materijali za XII. seminar

 

· XIII. seminar: 9. i 10. studenog 2012.

program ARHITEKTURA

program ELEKTROTEHNIKA

program GRAĐEVINARSTVO

program STROJARSTVO

Materijali za XIII. seminar

 

· XIV. seminar: 8. i 9. veljače 2013.

ARHITEKTURA     program   –   raspored

ELEKTROTEHNIKA     program   –   raspored

GRAĐEVINARSTVO     program   –   raspored

STROJARSTVO     program  -  raspored

Materijali za XIV. seminar 

 

· XV. seminar: 15. i 16. studenog 2013.

ARHITEKTURA     program   –   raspored

ELEKTROTEHNIKA     program   –   raspored

GRAĐEVINARSTVO     program   –   raspored

STROJARSTVO     program  -  raspored

Materijali za XV. seminar

 

· XVI. seminar: 14. i 15. veljače 2014.

ARHITEKTURA     program   –   raspored

ELEKTROTEHNIKA     program   –   raspored

GRAĐEVINARSTVO     program   –   raspored

STROJARSTVO     program  -  raspored

Materijali za XVI. seminar

 

· XVII. seminar: 14. i 15. studenog 2014.

ARHITEKTURA     program   –   raspored

ELEKTROTEHNIKA     program   –   raspored

GRAĐEVINARSTVO     program   –   raspored

STROJARSTVO     program  -  raspored

Materijali za XVII. seminar

 

· XVIII. seminar: 13. i 14. veljače 2015.

ARHITEKTURA     program   –   raspored

ELEKTROTEHNIKA     program   –   raspored

GRAĐEVINARSTVO     program   –   raspored

STROJARSTVO     program  -  raspored

Materijali za XVIII. seminar

 

· XIX. seminar: 13. i 14. studenog 2015.

ARHITEKTURA     program   –   raspored

ELEKTROTEHNIKA     program   –   raspored

GRAĐEVINARSTVO     program   –   raspored

STROJARSTVO     program  -  raspored

Materijali za XIX. seminar

 

· XX. seminar: 13. i 14. veljače 2016.

ARHITEKTURA     program   –   raspored

ELEKTROTEHNIKA     program   –   raspored

GRAĐEVINARSTVO     program   –   raspored

STROJARSTVO     program  -  raspored