Poštovani ovlašteni inženjeri građevinarstva

Svi ovlašteni inženjeri građevinarstva dužni su ispunjavati odredbe Pravilnika o stručnom ispitu te upotpunjavanju i usavršavanju znanja osoba koje obavljaju poslove prostornog uređenja i graditeljstva (NN 24/08). Nakon stupanja na snagu ovoga Pravilnika nastavlja se upotpunjavanje i usavršavanje znanja osoba koje obavljaju poslove graditeljstva koje je započelo prema Pravilniku o stručnom ispitu te upotpunjavanju i usavršavanju znanja osoba koje obavljaju poslove graditeljstva (NN 82/05) (poglavlje V).


Slijedom navedenoga obveza stručnog usavršavanja počela je teći 1. listopada 2005. godine, pa 30. rujna ove godine završava prvi petogodišnji ciklus stručnog usavršavanja za sve osobe koje su stručni ispit položile do 1. listopada 2005. godine.

U petogodišnjem ciklusu stručnog usavršavanja osobe moraju sakupiti 100 bodova, od toga najmanje 20 iz tehničke regulative. Pravilnik nije predvidio sankcije za neispunjavanje zahtjeva.
Prema Statutu Komore teža povreda dužnosti je i ako ovlašteni inženjer građevinarstva ne ostvari Program stalnoga stručnog usavršavanja, odnosno nakon pet godina ne skupi određenih 100 bodova (članak 119).

Prema Zakonu o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji (NN 152/08) za teže povrede dužnosti ovlaštenog inženjera građevinarstva, određene statutom Komore, može se kao stegovna mjera odrediti:
– novčana kazna u iznosu od 50.000,00 do 100.000,00 kuna,
– zabrana obavljanja poslova u trajanju od 6 mjeseci do tri godine i
– prestanak članstva u Komori. (članak 120)

Za sve ovlaštene inženjere građevinarstva, prema odluci Komore, evidencija se treba voditi u Komori. Obrazac Zahtjeva za vođenje evidencije naći ćete na web stranici Komore (www.hkig.hr/obrasci_za_upis.php ). Oni za koje podaci u Komori ne postoje moraju podatke i potvrde o ostvarenim bodovima izdane od tijela koje je za njih vodilo evidenciju dostaviti Komori najkasnije do 30. rujna 2010. godine.

Napominjemo da prema Pravilniku, obveznik stručnog usavršavanja koji iz opravdanih razloga (bolesti, porodiljskog dopusta, rada u inozemstvu, nezaposlenosti i sl.) nije mogao kontinuirano u petogodišnjem razdoblju obavljati stručno usavršavanje, te zbog toga nije uspio steći propisani broj bodova za to razdoblje, može ministrici podnijeti zahtjev za produženje razdoblja stručnog usavršavanja (članak 39.).

Molimo, provjerite svoje bodove, imate li ih dovoljno, jeste li propustili proslijediti voditelju evidencije neke dokaze o usavršavanju u skladu s Pravilnikom. Mi smo ovdje da vam pomognemo savjetom, usmjerenjem ili pak da organiziramo potrebne seminare iz podkoja vam nedostaju, sve do kraja rujna 2010. godine.

Na stranici komore (www.hkig.hr) naći ćete obavijesti o seminarima koji su planirai, i posebno o seminarima koji su sastavni dio Dana ovlaštenih inženjera građevinarstva koji će seodržati u Opatiji 16.-19. lipnja 2010. godine.

S poštovanjem

Upravni odbor Komore,
Povjerenstvo za stručno usavršavanje

Zagreb, 5. svibnja 2010.

Comments are closed.