Materijali 9. seminara

ARHITEKTURA

 1. Fučić – Prijelazne odredbe o projektiranju i izvođenju građevinskih konstrukcija u odnosu na početak primjene eurokodova
 2. Kopričanec-Matijevac – Zatvaranje otvora u protupožarnim konstrukcijama
 3. Jović – Provođenje upravnog postupka temeljem zakona o prostornom uređenju i gradnji
 4. Uremović – upotreba informatičkih alata u upravljanju građevinskim projektima
 5. Keindl – Energetsko certificiranje i toplinska sanacija postojećih zgrada
 6. Lipovac – Prostorno planska dokumentacija za uređenje groblja
 7. Arbutina, Skansi – Rasvjeta nepokretnih kulturnih dobara

 

ELEKTROTEHNIKA

 1. Fučić – Prijelazne odredbe o projektiranju i izvođenju građevinskih konstrukcija u odnosu na početak primjene eurokodova
 2. Petranović – Obračunsko mjerno mjesto
 3. Bobinec Naprta – Oprema puteva za evakuaciju I
 4. Puzak – Istosmjerni i pomoćni razvodi u postrojenju
 5. Gadže – Razvodi energije povećane raspoloživosti
 6. Meštrović – Održavanje elektroenergetske opreme prema monitoringu
 7. Hot – Kogeneracijska postrojenja

 

GRAĐEVINARSTVO

 1. Fučić – Prijelazne odredbe o projektiranju i izvođenju građevinskih konstrukcija u odnosu na početak primjene eurokodova
 2. Kopričanec-Matijevac – Zatvaranje otvora u protupožarnim konstrukcijama
 3. Jović – Provođenje upravnog postupka temeljem zakona o prostornom uređenju i gradnji
 4. Uremović – upotreba informatičkih alata u upravljanju građevinskim projektima
 5. Keindl – Energetsko certificiranje i toplinska sanacija postojećih zgrada
 6. Gukov – Topološka optimizacija betonskih konstrukcija
 7. Baljkas – Inženjerske konstrukcije – numeričko modeliranje

 

STROJARSTVO

 1. Fučić – Prijelazne odredbe o projektiranju i izvođenju građevinskih konstrukcija u odnosu na početak primjene eurokodova
 2. Kopričanec-Matijevac – Zatvaranje otvora u protupožarnim konstrukcijama
 3. Balen – Niskotemperaturni sustavi grijanja kao mjera racionalnog korištenja energije
 4. Despot – Obnavljanje dotrajalih naftovoda
 5. Cetinić, Donjerković, Rengel, Vašatko – Buka i prigušenje zvuka u sustavima ventilacije
 6. Cetinić, Donjerković, Rengel, Vašatko – Prigušivači zvuka
 7. Cetinić, Donjerković, Rengel, Vašatko – Klasični izvori energije
 8. Cetinić, Donjerković, Rengel, Vašatko – Alternativni sustavi i obnovljivi izvori energije

Comments are closed.