Materijali 16. seminara

ARHITEKTURA

1. Marenjak – Ukupni životni troškovi i Održiva gradnja
2. Kopričanec Matijevac – Mjere zaštite od požara unutar građevine, te prijenosa s građevine na građevinu
3. Kušljić – Primjena JPP-a u realizaciji javnih investicija
4. Balen, Cetinić – Pravilnik o racionalnoj upotrebi energije i toplinskoj zaštiti zgrada
5. Veršić – Zvučna izolacija međukatnih konstrukcija
6. Bleiziffer – Trajnost betonskih konstrukcija
7. Gukov – Specijalne inženjerkse građevine

ELEKTROTEHNIKA

1. Marenjak – Ukupni životni troškovi i Održiva gradnja
2. Kopričanec Matijevac – Mjere zaštite od požara unutar građevine, te prijenosa s građevine na građevinu
3. Kušljić – Primjena JPP-a u realizaciji javnih investicija
4. Malčić – Automatizacija sustava za transport sipkog materijala
5. Meštrović – Modeliranje hibridnih autonomnih sustava napajanja
6. Puzak – Primjena norme SIL 3 u elektromotornim pogonima
7. Gadže – Akvizicija stanja i vizualizacija NN napajanja

GRAĐEVINARSTVO

1. Marenjak – Ukupni životni troškovi i Održiva gradnja
2. Kopričanec Matijevac – Mjere zaštite od požara unutar građevine, te prijenosa s građevine na građevinu
3. Kušljić – Primjena JPP-a u realizaciji javnih investicija
4. Balen, Cetinić – Pravilnik o racionalnoj upotrebi energije i toplinskoj zaštiti zgrada
5. Veršić – Zvučna izolacija međukatnih konstrukcija
6. Bleiziffer – Trajnost betonskih konstrukcija
7. Gukov – Specijalne inženjerkse građevine

STROJARSTVO

1. Marenjak – Ukupni životni troškovi i Održiva gradnja
2. Kopričanec Matijevac – Mjere zaštite od požara unutar građevine, te prijenosa s građevine na građevinu
3. Kušljić – Primjena JPP-a u realizaciji javnih investicija
4. Balen, Cetinić – Pravilnik o racionalnoj upotrebi energije i toplinskoj zaštiti zgrada
5. Donjerković, Vašatko, Cetinić – Ventilacija i klimatizacija turističkih objekata
6. Vašatko, Donjerković, Cetinić – Kondicioniranje bazenskih prostora – plivališta
7. Cetinić, Rengel, Vašatko – Energane na biomasu

Comments are closed.