Materijali 15. seminara

ARHITEKTURA

1. Fučić – Novi Zakon o građevnim proizvodima
2. Kopričanec Matijevac – Zaštita od požara kroz zakone i pravilnike
3. Marenjak – Javno privatno partnerstvo i Vrijednost za novac
4. Veršić – Sanacija starih zgrada s aspekta toplinske zaštite i uštede energije
5. Baljkas – Konstrukcije, projekti i primjena EC normi
6. Gukov – Suvremeni pristup proračunu konstrukcija
7. Magerle – Drvene kuće

ELEKTROTEHNIKA

1. Fučić – Novi Zakon o građevnim proizvodima
2. Kopričanec Matijevac – Zaštita od požara kroz zakone i pravilnike
3. Petranović – Svjetlosno onečišćenje
4. Meštrović – Pouzdanost visokonaponskih SF6 prekidača
5. Puzak – Racionalizacija korištenja energije primjenom reguliranih pogona
6. Gadže – Nužno NN napajanje
7. Malčić – Kontrolno-nadzorni sustav iskrcaja cementa u lukama

GRAĐEVINARSTVO

1. Fučić – Novi Zakon o građevnim proizvodima
2. Kopričanec Matijevac – Zaštita od požara kroz zakone i pravilnike
3. Marenjak – Javno privatno partnerstvo i Vrijednost za novac
4. Veršić – Sanacija starih zgrada s aspekta toplinske zaštite i uštede energije
5. Baljkas – Konstrukcije, projekti i primjena EC normi
6. Gukov – Suvremeni pristup proračunu konstrukcija
7. Magerle – Drvene kuće

STROJARSTVO

1. Fučić – Novi Zakon o građevnim proizvodima
2. Kopričanec Matijevac – Zaštita od požara kroz zakone i pravilnike
3. Balen, Cetinić – Hidrauličko uravnoteženje sustava grijanja i hlađenja
4. Vašatko, Cetinić, Donjerković, Rengel – Praktična primjena hlađenja s radnom tvari CO2 u sustavima sa povećanom sigurnošću
5. Vašatko, Cetinić, Donjerković, Rengel – Uravnoteženje zračnih sustava i regulacija u svrhu gospodarenja energijom
6. Donjerković, Cetinić, Rengel, Vašatko – Kogeneracijska i trigeneracijska postrojenja – proizvodnja električne, toplinske i rashladne energije
7. Cetinić, Donjerković, Rengel, Vašatko – Dizalice topline u sustavima grijanja, hlađenja, ventilacije i klimatizacije

Comments are closed.