Materijali 12. seminara

ARHITEKTURA

 1. Fučić – Novi temeljni zahtjevi za građevine – 2. dio; Fučić – Izmjene i dopune ZoPUG-a – 2. dio
 2. Kopričanec Matijevac – Zaštita od požara kroz zakonsku regulativu, norme i smjernice
 3. Veršić – Zaštita od buke u zgradarstvu (propisi i regulativa)
 4. Dunović, Marković, Stepić – Tehnologija automatizacije u zgradarstvu
 5. Gukov – Granična stanja uporabljivosti betonskih konstrukcija
 6. Baljkas, – Osnove projektiranja konstrukcija s primjerima proračuna konstrukcija (EC-1; EC-0) – 1. dio
 7. Baljkas, – Osnove projektiranja konstrukcija s primjerima proračuna konstrukcija (EC-1; EC-0) – 2. dio
 8. Androić – Osnove dimenzioniranja konstrukcija prema eurocode-u
 9. Arbutina – Zahvati, rekonstrukcije i adaptacije graditeljske baštine

 

ELEKTROTEHNIKA

 1. Fučić – Novi temeljni zahtjevi za građevine – 2. dio; Fučić – Izmjene i dopune ZoPUG-a – 2. dio
 2. Kopričanec Matijevac – Zaštita od požara kroz zakonsku regulativu, norme i smjernice
 3. Petranović – Elektroenergetika u urbanističkim planovima
 4. Meštrović – Naprezanja sklopnih aparata
 5. Gadže – Instalacije industrijskih komunikacija
 6. Malčić – Primjena računala u sustavima automatizacije industrijskih postrojenja; Razvoj i primjena standarda industrijskih upravljačkih sustava
 7. Puzak – Osiguranje mikroklimatskih uvjeta u industrijskim postrojenjima

 

GRAĐEVINARSTVO

 1. Fučić – Novi temeljni zahtjevi za građevine – 2. dio; Fučić – Izmjene i dopune ZoPUG-a – 2. dio
 2. Kopričanec Matijevac – Zaštita od požara kroz zakonsku regulativu, norme i smjernice
 3. Veršić – Zaštita od buke u zgradarstvu (propisi i regulativa)
 4. Dunović, Marković, Stepić – Tehnologija automatizacije u zgradarstvu
 5. Gukov – Granična stanja uporabljivosti betonskih konstrukcija
 6. Baljkas, Androić – Osnove projektiranja konstrukcija s primjerima proračuna konstrukcija (EC-1; EC-0) – 1. dio
 7. Baljkas, Androić – Osnove projektiranja konstrukcija s primjerima proračuna konstrukcija (EC-1; EC-0) – 2. dio
 8. Androić – Osnove dimenzioniranja konstrukcija prema eurocode-u
 9. Arbutina – Zahvati, rekonstrukcije i adaptacije graditeljske baštine

 

STROJARSTVO

 1. Fučić – Novi temeljni zahtjevi za građevine – 2. dio; Fučić – Izmjene i dopune ZoPUG-a – 2. dio
 2. Kopričanec Matijevac – Zaštita od požara kroz zakonsku regulativu, norme i smjernice
 3. Balen – Niskotemperaturno grijanje dizalicama topline s analizom isplativosti – 2.dio
 4. Cetinić, Donjerković, Vašatko – Postrojenje klimatizacije za kondicioniranje zatvorenog plivačkog bazena
 5. Cetinić, Donjerković, Vašatko – Sustavi zaštite širenja požara kroz sustave ventilacije i klimatizacije
 6. Cetinić, Donjerković, Vašatko – Uravnoteženje zračnih sustava i regulacija u svrhu gospodarenja energijom
 7. Cetinić, Donjerković, Vašatko – Ugradnja i temeljenje aparata i uređaja u sustavima grijanja, ventilacije i klimatizacije

Comments are closed.