Materijali 11. seminara

ARHITEKTURA

 1. Fučić – Novi temeljni zahtjevi za građevine; Fučić – Izmjene i dopune ZoPUG-a
 2. Kopričanec Matijevac – Zakonska regulativa u području zaštite od požara
 3. Veršić – Energetska učinkovitost u zgradarstvu (propis, regulativa)
 4. Dunović, Marković, Stepić – Automatizacija u zgradarstvu
 5. Gukov – Granična stanja nosivosi betonskih konstrukcija
 6. Arbutina – Suvremene metode izrade snimaka zatečenog stanja
 7. Ćosić Flajsig – Regulativa vezana uz mulj s komunalnih uređaja

 

ELEKTROTEHNIKA

 1. Fučić – Novi temeljni zahtjevi za građevine; Fučić – Izmjene i dopune ZoPUG-a
 2. Kopričanec Matijevac – Zakonska regulativa u području zaštite od požara
 3. Petranović – LED rasvjeta
 4. Gadže – Plan kabelskih veza
 5. Puzak – EMC i regulirani pogoni s pretvaračima u postrojenju
 6. Meštrović – Plinom SF6 izolirana sklopna postrojenja (GIS)
 7. Malčić – Automatizacija procesa skladištenja i distribucije cementa

 

GRAĐEVINARSTVO

 1. Fučić – Novi temeljni zahtjevi za građevine; Fučić – Izmjene i dopune ZoPUG-a
 2. Kopričanec Matijevac – Zakonska regulativa u području zaštite od požara
 3. Veršić – Energetska učinkovitost u zgradarstvu (propis, regulativa)
 4. Dunović, Marković, Stepić – Automatizacija u zgradarstvu
 5. Gukov – Granična stanja nosivosi betonskih konstrukcija
 6. Arbutina – Suvremene metode izrade snimaka zatečenog stanja
 7. Ćosić Flajsig – Regulativa vezana uz mulj s komunalnih uređaja

 

STROJARSTVO

 1. Fučić – Novi temeljni zahtjevi za građevine; Fučić – Izmjene i dopune ZoPUG-a
 2. Kopričanec Matijevac – Zakonska regulativa u području zaštite od požara
 3. Balen – Niskotemperaturno grijanje dizalicama topline za male obiteljske kuće s analizom isplativosti
 4. Vašatko, Donjerković, Cetinić – Ventilacija laboratorija
 5. Vašatko, Donjerković, Cetinić – Utjecaj površine propuštanja prozora i vrata na održavanje i regulaciju tlaka prostora
 6. Drnovšek, Cetinić – Alternativni izvori energije – solarni toplinski sustavi – osnovni pojmovi, dijelovi i primjena
 7. Donjerković, Cetinić – Analiza pripreme zraka primjenom sustava povrata energije iz istrošenog-otpadnog zraka

Comments are closed.