Materijali 19.seminara

ARHITEKTURA 1. Fučić – Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina 2. Marđetko Škoro – Energetska učinkovitost u zgradarstvu – regulatorni okvir 3. Kopričanec Matijevac – Čimbenici zaštite od požara pri prostornom planiranju i projektiranju 4. Veršić – Toplinska … Continue reading

Materijali 18.seminara

ARHITEKTURA 1. Skendrović – Projekti javno-privatnog partnerstva 2. Fučić – Regulatorni aspekti održavanja građevina 3. Kopričanec-Matijevac – Požarni odjeljci kao bitan čimbenik zaštite od požara 4. Veršić – Prozori i stakla – zahtjevi i zvučno-izolacijske karakteristike 5. Kušljić – Strukturiranje, … Continue reading

Materijali 17.seminara

ARHITEKTURA 1. Skendrović – Ugovori FIDIC u našoj praksi 2. Fučić – Novi podzakonski akti Zakona o gradnji 3. Balen, Cetinić – Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama 4. Kopričanec Matijevac – Evakuacijski putovi i … Continue reading

Materijali 16. seminara

ARHITEKTURA 1. Marenjak – Ukupni životni troškovi i Održiva gradnja 2. Kopričanec Matijevac – Mjere zaštite od požara unutar građevine, te prijenosa s građevine na građevinu 3. Kušljić – Primjena JPP-a u realizaciji javnih investicija 4. Balen, Cetinić – Pravilnik … Continue reading

Materijali 15. seminara

ARHITEKTURA 1. Fučić – Novi Zakon o građevnim proizvodima 2. Kopričanec Matijevac – Zaštita od požara kroz zakone i pravilnike 3. Marenjak – Javno privatno partnerstvo i Vrijednost za novac 4. Veršić – Sanacija starih zgrada s aspekta toplinske zaštite … Continue reading

Materijali 14. seminara

ARHITEKTURA Skendrović – Pregled Hrvatske građevne regulative Fučić – Hrvatsko tehničko zakonodavstvo u graditeljstvu nakon pristupanja EU Kopričanec Matijevac – Otpornost građevinskih konstrukcija na požar Veršić – Zaštita od buke u zgradarstvu – Zvučna izolacija pregradnih zidova Baljkas – Sportski … Continue reading

Materijali 13. seminara

ARHITEKTURA Fučić – Integriranje Hrvatskog i Europskog tehničkog zakonodavstva u graditeljstvu Kopričanec Matijevac – Građevinski materijali u požaru – reakcija na požar Veršić – Energetska učinkovitost u građevinarstvu – Toplinska zaštita pročelja Dunović, Marković, Stepić – Sustav upravljanja energetikom objekta … Continue reading

Materijali 12. seminara

ARHITEKTURA Fučić – Novi temeljni zahtjevi za građevine – 2. dio; Fučić – Izmjene i dopune ZoPUG-a – 2. dio Kopričanec Matijevac – Zaštita od požara kroz zakonsku regulativu, norme i smjernice Veršić – Zaštita od buke u zgradarstvu (propisi … Continue reading

Materijali 11. seminara

ARHITEKTURA Fučić – Novi temeljni zahtjevi za građevine; Fučić – Izmjene i dopune ZoPUG-a Kopričanec Matijevac – Zakonska regulativa u području zaštite od požara Veršić – Energetska učinkovitost u zgradarstvu (propis, regulativa) Dunović, Marković, Stepić – Automatizacija u zgradarstvu Gukov … Continue reading