Naslovnica

Program stručnog usavršavanja ovlaštenih artihekata i inženjera

Petogodišnji program stručnog usavršavanja zasniva se na nizu stručnih tema za svako područje ovlaštenja, koja se provode kroz pet godina preko stručnih predavanja na devet seminara i dvije stručne radionice.

Stručno usavršavanje obuhvaća usavršavanje stjecanjem i unapređivanjem stručnog znanja kroz pohađanje seminara sa stručnim predavanjima i stručnim radionicama, a u skladu s odobrenim Programom i bodovnim vrijednostima. Prisustvovanje jednom od seminara iz serije unutar petogodišnjeg programa za svakog prisutnog inženjera donosi 14 bodova, dok je za prisustvovanje i rad unutar zadnje dvije radionice predviđeno po 12 bodova za svaku.

Za provedbu ovog Programa te neposrednu organizaciju zaduženi su osobno pročelnici Graditeljskog odjela i Elektrotehničkog odjela TVZ-a, i Stručno vijeće TVZ-a, kao provedbena tijela na Tehničkom veleučilištu u Zagrebu, sukladno pisanim pravilima o načinu provedbe ovog Programa.

Voditelj stručnog usavršavanja ovlaštenih inženjera arhitekture, građevinarstva i strojarstva u graditeljstvu je nastavnik Graditeljskog odjela TVZ-a mr. sc. Zorislav Despot, dipl. ing. građ., prof. visoke škole.

Voditelj stručnog usavršavanja ovlaštenih inženjera elektrotehnike u graditeljstvu je pročelnik Elektrotehničkog odjela TVZ-a mr. sc. Krešimir Meštrović, dipl. ing. el., prof. visoke škole.

Sva predavanja i radionice održavat će se u prostorijama Graditeljskog odjela, Avenija V. Holjevca 15 i Elektrotehničkog odjela, Konavoska 2. Satnica i raspored predavanja, te radionica, kao i imena predavača, biti će dostavljeni svakom od pristupnika po predanoj prijavi na pristupnikovu adresu.

Nositelj programa stručnog usavršavanja TVZ poslati će poštom svakom obvezniku koji je pohađao seminar ispravu o završenom seminaru, sa svim podacima prema čl. 44. Pravilnika o stručnom usavršavanju.